เรียนภาษาญี่ปุ่นจากข่าวกันนะครับ

ข่าวดังในวงการวิทยาศาสตร์วันนี้
การค้นพบแห่งศตวรรษ "คลื่นความโน้มถ่วง"

重力波

By: Sweetie187

重力波(じゅうりょくは) じゅうりょくは คลื่นความโน้มถ่วง
世紀(せいき)の発見(はっけん) การค้นพบแห่งศตวรรษ
天文学(てんもんがく) ดาราศาสตร์
壮(そう)大(だい)な ที่ยิ่งใหญ่
時空(じくう) ปริภูมิ-เวลา
光年(こうねん) ปีแสง
彼方(かなた) ห่างออกไป
ブラックホール หลุมดำ
渦(うず)を巻(ま)くหมุนเป็นพายุ
太陽(たいよう)の36倍(ばい)の質量(しつりょう)を持(も)つ มีมวล 36 เท่าของดวงอาทิตย์
さざ波(なみ) คลื่นขนาดเล็ก
合体(がったい) รวมตัวกัน
宇(う)宙(ちゅう)の全(ぜん)銀(ぎん)河(が)のすべての星(ほしぼし)々 ดาวทุกดวงในเอกภพ
銀(ぎん)河(が) กาแล็กซี่
ブラックホ(ぶらっくほ)ール(る)どうしが合体(がったい)する直前(ちょくぜん)には、宇宙(うちゅう)の全銀河(ぜんぎんが)のすべての星々(ほしぼし)が放出(ほうしゅつ)するエネルギ(えねるぎ)ーの総和(そうわ)の50倍(ばい)も大(おお)きなエネルギ(えねるぎ)ーが放(ほう)出(しゅつ)された。
พลังงานที่ถูกปลดปล่อยมาก่อนที่จะเกิดการรวมตัวกันของหลุมดำสองอัน มีพลังงานรวมมากกว่าพลังงานที่ดาวทุกดวงในเอกภพรวมกัน
LIGO(レーザー干(かん)渉(しょう)計(けい)重(じゅう)力(りょく)波(は)天(てん)文(もん)台(だい))Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory หอสังเกตการณ์คลื่นความโน้มถ่วงด้วยเลเซอร์
さえずり音(おと) คลื่นเสียง
アインシュタイン ไอสไตน์
予(よ)言(げん) ทำนาย
一(いっ)般(ぱん)相(そう)対(たい)性(せい)理(り)論(ろん) ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
現(げん)象(しょう) ปรากฎการณ์
陽(よう)子(し) โปรตอน
直(ちょっ)交(こう)する ทำมุมกัน 90 องศา, ทำมุมฉากกัน
押(お)しつぶされる ถูกบีบอัด
光速(こうそく)の半分(はんぶん)のスピード ความเร็วครึ่งหนึ่งของความเร็วแสง
中性子星(ちゅうせいしぼし) ดาวนิวตรอน
赤外線(せきがいせん) แสงอินฟราเรด
X線(せん) รังสีเอ็กซ์
マイクロ波(は) คลื่นไมโครเวฟ
自転(じてん) การหมุนรอบตัวเอง
恒(こう)星(せい)の質(しつ)量(りょう) มวลของดาวฤกษ์
銀(ぎん)河(が)の中(ちゅう)心(しん)部(ぶ)分(ぶん)บริเวณใจกลางกาแล็กซี่
望(ぼう)遠(えん)鏡(きょう) กล้องโทรทรรศน์

満席前に日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯก่อนเต็ม! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年05月11日(土) 18:00~21:00 (地図)
11/May/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-各業界用語 คำศัพท์วงการต่างๆ, 知恵の共有 แบ่งปันความรู้

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.