ซ้อมมือข้อสอบ 文法 กันดีกว่า

したり

文法 N1
彼女は、店の前を(----)して、中に入るのをためらっていた。
1 行きつ戻りつ
2 行こうか行くまいか
3 行こうと戻ろうと
4 行くか行かないか
คำตอบคือ

ข้อ 1 ครับ
A つ B つ=A たり B たり
แปลว่า ทำ A และ B ไปๆมาๆ
โดยที่ A และ B ต้องเป็นคำกริยาคู่กัน
**ためらう แปลว่า ลังเล
ข้อ 2 行こうか行くまいか แปลว่า จะไปหรือไม่ไป (ก็)...
ข้อ 3 行こうと戻ろうと แปลว่า จะไปหรือกลับ
ข้อ 4 行くか行かないか แปลว่า กำลังจะไป
ปล. นักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ つ~つ ได้จากภาพจากหนังสือ RyanSun Sensei no Bunpo no hon : N1 ที่แนบมานี้ครับ

今すぐ日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年03月09日(土) 18:00~21:00 (地図)
09/Mar/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.