ปีที่แล้วมีนร.คนหนึ่ง มาเรียนไพรเวทกับเซนเซ 50 ชม.

ปีที่แล้วมีนร.คนหนึ่ง มาเรียนไพรเวทกับเซนเซ 50 ชม. ตั้งแต่ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย แล้วไปต่อโครงการ AOTS 1 ปี
ปีนี้เขาส่งรุ่นน้องมาเรียนอีก

เลยถามถึงนร.เมื่อปีก่อน เขาก็บอกว่า พี่เขาตอนนี้พูดคล่องแล้ว
ปกติเซนเซไม่ค่อยได้สอนระดับเริ่มต้น แต่เซนเซก็ทำตำราเตรียมเอาไว้ และคิดว่า ตำราน่าจะเวิร์ค ปีที่แล้วได้ทดสอบตำราเป็นครั้งแรก ปรากฎว่าเวิร์คจริง เพราะพื้นฐานที่ดี จะช่วยให้เราต่อยอดได้ดี

今すぐ日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่

jtc_advertise2

 
 


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2023 All Rights Reserved.