RSSdict พจนานุกรมของไรอั้นสุนเซนเซ  ที่ทำขึ้นแล้วแบ่งทุกคนใช้ด้วย

RSSdict
พจนานุกรมของไรอั้นสุนเซนเซ
ที่ทำขึ้นแล้วแบ่งทุกคนใช้ด้วย

rssdict

เดือนสิงหาคมทำสถิติใหม่มีคนใช้งานทั้งหมด 27,365 ครั้ง
ซึ่งถือเป็นการทำสถิติใหม่ครั้งที่ 3 ภายในเวลา 8 เดือน

ก็ไม่คิดว่าจะฮิตขนาดนี้
ใครจะลองใช้ก็ไปลองดูได้นะครับ
ผู้ที่เป็นล่ามหรือผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยระดับสูง หลายคนลองใช้ดูแล้วติดใจครับ

http://www.rssdict-ryansunsensei.com/

今すぐ申し込んで日本語能力試験に合格する!
คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบวัดระดับให้ผ่าน (แผนที่)
Line: hideinspy (ตอบคำถามทางข้อความเท่านั้น)

shuugou_shashin

  
 


(แผนที่)
หลังจากทำการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました。” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

講師の成績 N1 176/180 คะแนนของผู้สอน 

N1_176_ten_shomeisho

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2022 All Rights Reserved.