การเรียนก็คือการเอาประสบการณคนอื่นมาช่วยประหยัดเวลาชีวิตของเรา

การเรียนก็คือการเอาประสบการณคนอื่นมาช่วยประหยัดเวลาชีวิตของเรา
เรื่องบางเรื่องที่ถ้าปล่อยให้เราคิดเองอาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะคิดออก แต่ถ้าเราตั้งใจเรียนแค่ไม่กี่นาทีก็ทำเป็นแล้ว
ใครอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นกับไรอั้นสุนเซนเซติดต่อได้นะครับ

勉強 日本語

By: francois schnell勉強 日本語

เฮ ฮา ภาษาแท็กซี่

จอดยากจอดเย็น

https://www.facebook.com/heyhataxi/videos/1098477463686430/

満席前に日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯก่อนเต็ม! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年05月11日(土) 18:00~21:00 (地図)
11/May/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.