วิธีทำข้อสอบEJU การเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

●ลักษณะของข้อสอบ
โจทย์เป็นประโยคแสดงความคิดเห็นแยกเป็น 2 แนวทางให้นักเรียนแสดงความเห็นว่านักเรียนเห็นด้วยกับแนวทางไหนเพราะอะไร

Study

By: Randen Pederson

เป็นเรียงความ 1 หน้า ไม่เกิน 400 ตัวอักษร
ให้เวลา 20 นาที
วัดทักษะการเขียนดังนั้นนักเรียนที่สอบผ่านJLPT N1 แล้วอาจจะได้คะแนนน้อยกว่านักเรียนที่สอบผ่าน JLPT N4 ก็ได้
คะแนนเรียงความอยู่ในช่วง 1- 6 คะแนน
เทคนิคการเขียนเรียงความ EJU ให้ได้คะแนนเยอะๆ เราควรวางโครงเรื่องเป็น 4-5 ย่อหน้า โดย
✔ย่อหน้าที่ 1 นำเสนอสิ่งที่เราเห็นด้วยพร้อมเหตุผลโดยย่อ นักเรียนสามารถใช้รูปแบบประโยคตามนี้ได้เลย 私はoooに賛成します。なぜなら(----)からです。 ย่อหน้านี้ใช้ 40-60 ตัวอักษร
✔ย่อหน้าที่ 2 (และ3) ใช้อธิบายเหตุผลข้างบนที่เรายกมาให้ละเอียดยิ่งขึ้น ถ้ามี 1 เหตุผลก็มีแค่ย่อหน้า 2 ถ้ามี 2 เหตุผลก็แยกเหตุผลที่ 2ขึ้นเป็นย่อหน้า 3
ในส่วนของการอธิบายเหตุผลควรเขียนให้จบภายใน 160-200 ตัว
✔ย่อหน้าต่อไป ยกเหตุผลที่เราคิดว่า ถ้าคนที่เห็นด้วยกับอีกตัวเลือกหนึ่งเขาจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเหตุผล เสร็จแล้วบอกว่าเหตุผลนั้นมีข้อบกพร่องอย่างไร
การเขียนย่อหน่านี้จะทำให้งานของเราดูมีมิติขึ้นมา เพราะเรามีการคำนึงถึงผู้อื่นด้วย ย่อหน้านี้ประมาณ 80-100 ตัวอักษร
✔ย่อหน้าสุดท้าย กล่าวสรุป แล้วยืนยันว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยนั้นเหมาะสมกว่า
****หลักสำคัญในการทำข้อสอบเรียงความ EJU****
1) เนื่องจากไม่มีตัวเลือกใดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นนักเรียนจึงควรคิดให้รอบคอบก่อนว่า ถ้าเราเลือกความคิดเห็นอันไหนแล้วเราจะวางโครงเรื่องออกมาได้ดีกว่ากัน
2) ระดับของภาษา ควรใช้รูป です ます ตลอดเท่ากันทั้งเรื่อง ไม่ใช่บางประโยคเป็นรูปธรรมดาบางประโยคเป็นรูปสุภาพ เพราะการรักษาระดับของภาษาจะทำให้ผู้อ่านอ่านสบาย
3) ไม่ควรใช้ไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ที่เราไม่แน่ใจ แม้จะเป็นไวยากรณ์ง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆ แต่ถ้าสื่อความหมายได้ถูกต้องก็จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นของเราได้เร็ว
4) จำกฎการเขียนเรียงความทั่วๆไป เช่นขึ้นย่อหน้าใหม่เว้น1 ช่อง เครื่องหมาย 、。( ) ใช้ 1 ช่อง
ถ้าเครื่องหมาย 、。ตกช่องสุดท้ายของแถวให้เขียนเครื่องหมาย、。ชิดเส้นข้างหลังแถว แล้วขึ้นแถวใหม่ด้วยประโยคต่อไปเลย

今すぐ申し込んで日本語能力試験に合格する!
คลิกที่นี่! เพื่อสมัครสอบวัดระดับให้ผ่าน (แผนที่)
Line: hideinspy (ตอบคำถามทางข้อความเท่านั้น)

shuugou_shashin

  
 


(แผนที่)
หลังจากทำการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました。” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

講師の成績 N1 176/180 คะแนนของผู้สอน 

N1_176_ten_shomeisho

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2022 All Rights Reserved.