อุ่นเครื่องซ้อมมือบุงโปกัน

文法N1-N2
さんざん迷った(----)、進学せずに就職することにした。

Study of Study

By: Randen Pederson

1 すえに
2 だけあって
3 とたんに
4 のあげく

คำตอบคือ 1 すえに
したすえに = した結果 ครับ

ข้อ2 ผิดเพราะ だけあって = だから

ข้อ3 ผิดเพราะ たとたん แปลว่า ทันทีที่
たとたん ต้องตามด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเอง ในที่นี้ การไม่เรียนต่อเป็นการตัดสินใจสังเกตได้จาก にした ที่แปลว่า ได้ตัดสินใจเลือกแล้ว

ข้อ4 ผิดเพราะ กริยาた สามารถต่อกับ あげくได้เลยไม่ต้องมี の ถ้าเป็นคำนามจึงจะต้องใช้ の มาต่อ
たあげく = した結果 มักตามด้วยเรื่องไม่ดี

満席前に日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯก่อนเต็ม! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年05月11日(土) 18:00~21:00 (地図)
11/May/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.