ระหว่าง คนที่พูดญี่ปุ่นเป็นอยู่แล้ว

ระหว่าง คนที่พูดญี่ปุ่นเป็นอยู่แล้ว หรือเป็นล่ามอยู่แล้วไปหัดงานสายอื่น กับคนที่ทำงานสายอื่นเป็นอยู่แล้วอย่างน้อย 1 สาย แล้วไปหัดพูดภาษาญี่ปุ่น
คนกลุ่มไหนที่จะมีโอกาสได้รายได้เพิ่มมากกว่ากันครับ

今すぐ日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่

jtc_advertise2

 
 


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2023 All Rights Reserved.