ผู้หญิงส่วนมากออกเสียงว่า ขะ นะผมว่า

ผู้หญิงส่วนมากออกเสียงว่า ขะ นะผมว่า

คําไทย

“ค่ะ” ไม่ได้อ่านว่า “ขะ”
หลายคนเข้าใจว่า “ค่ะ” อ่านว่า “ขะ” ที่จริง ๒ คำนี้มันคนละเสียงวรรณยุกต์กัน คำว่า “ค่ะ” [รูปเอก เสียงวรรณยุกต์โท] และคำว่า “ขะ” [ไม่มีร...

https://www.facebook.com/kumthailand/posts/2667621923556004

今すぐ日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่

jtc_advertise2

 
 


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2023 All Rights Reserved.