ใช้ TRY ฝึก 読解 กัน TRY N3 บทที่ 2​

 

問1 なぜ筆者は途中で登山するのをやめたいのにやめなかったか。
1 リンさんが応援してくれたから
2 リンさんに怒られたから
3 リンさんにからかわれたから
4 リンさんが頑張っているのを見たから

問2 筆者のおすすめはどれか。
1 酸素管を買って行ったほうがいい
2 友達と一緒に登山したほうがいい
3 友達と一緒に登山して、酸素管を持って行ったほうがいい。
4 荷物になるから、酸素管を持って行かないほうがいい。

try 読解 N3

By: derya

満席前に日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯก่อนเต็ม! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年05月11日(土) 18:00~21:00 (地図)
11/May/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.