ซ้อมมือบุงโปกันดีกว่า

บุงโป N2
A:「そんなひどいこと、言うかしら」
B:「あいつなら(----)かねない」

1 言い
2 言う
3 言え
4 言って

เฉลย
ตอบข้อ 1
V ます ตัด ます + かねない แปลว่า 起こるかもしれない หรือ するかもしれない
อาจจะเกิด หรือ อาจจะทำ

V ます ตัด ます + かねる แปลว่า 起こらないかもしれない หรือ しないかもしれない
ไม่อาจจะเกิด หรือ ไม่อาจจะทำได้

อันนี้ความหมายจะตรงข้ามกับรูปที่เห็นนะครับ
ถ้าจำได้ขึ้นใจก็มีโอกาสได้คะแนนเพิ่มครับ เพราะอันนี้ออกบ่อย

今すぐ日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯตอนนี้! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2023年6月24日(土) 14:00-16:00 (地図)
24/Jun/2023(Sat) 14:00-16:00 (แผนที่)

jtc_advertise2

 
 


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2023 All Rights Reserved.