ซ้อมมือบุงโปกันดีกว่า

บุงโป N2
A:「そんなひどいこと、言うかしら」
B:「あいつなら(----)かねない」

1 言い
2 言う
3 言え
4 言って

เฉลย
ตอบข้อ 1
V ます ตัด ます + かねない แปลว่า 起こるかもしれない หรือ するかもしれない
อาจจะเกิด หรือ อาจจะทำ

V ます ตัด ます + かねる แปลว่า 起こらないかもしれない หรือ しないかもしれない
ไม่อาจจะเกิด หรือ ไม่อาจจะทำได้

อันนี้ความหมายจะตรงข้ามกับรูปที่เห็นนะครับ
ถ้าจำได้ขึ้นใจก็มีโอกาสได้คะแนนเพิ่มครับ เพราะอันนี้ออกบ่อย

満席前に日タイ交流会バンコクに申し込む!
สมัครJTCกรุงเทพฯก่อนเต็ม! เพื่อนชาวญี่ปุ่นรออยู่
2024年05月11日(土) 18:00~21:00 (地図)
11/May/2024(Sat) 18:00~21:00 (แผนที่)


※送信後の確認メールはありませんが送信後に画面が切り替わり「メッセージを送信しました」と出れば送信完了です

※หลังจากได้ทำการลงทะเบียนแล้ว ภาพหน้าจอจะปรากฎข้อความภาษาญี่ปุ่นว่า ”メッセージを送信しました” (แปลว่าส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว) ถือว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

-お知らせ ข่าวประกาศ

Copyright© Ryan Sun Sensei คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอาจารย์ไรอัน สุน , 2024 All Rights Reserved.